SGG.6821.19.2017 Ogłoszenie o wszczęciu postępowania - Włosienica - Kłyczek

W załączeniu ogłoszenie Starosty Oświęcimskiego z dnia 30.08.2017r. znak: SGG.6821.19.2017 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ograniczającej sposób korzystania z części nieruchomości stanowiącej własność nieżyjącej Rozalii Kłyczek, położonej we Włosienicy.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe