Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

W załączeniu wykaz nieruchomości Skarbu Państwa położonych w Jawiszowicach, przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe