Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny

Wykaz nieruchomości Powiatu Oświęcimskiego położonych w Chełmku, przeznaczonych do zbycia w drodze darowizny - w załączeniu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe