DPS Bobrek: Adaptacja pomieszczenia na łazienkę - poddasze Oddziału VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Adaptacja pomieszczenia na łazienkę - poddasze Oddziału VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 30.08.2017 r. została wybrana najkorzystniejsza oferta na realizację zadania "Adaptacja pomieszczenia na łazienkę - poddasze Oddziału VI Domu Pomocy Społecznej w Bobrku". Protokół z postępowania w załączniku.

Zmiany dokumentu