Wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste

W załączeniu wykaz nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste w trybie przetargu

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe