SGG.6821.21.2016 Decyzja o ograniczeniu sposobu korzystania z dz. 28/8 Grodzisko

W załączeniu decyzja Starosty Oświęcimskiego z dnia 17.07.2017r. znak: SGG.6821.21.2016 dotycząca ograniczenia sposobu korzystania z części działki nr 28/8 w Grodzisku

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe