DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach Oddziału III

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Remont pomieszczeń i budynków Domu Pomocy Społecznej w Bobrku - roboty malarskie w pomieszczeniach Oddziału III". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 11.07.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu