DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2017 r.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w miesiącach VII-XII 2017 r. Zapytanie ofertowe w załącznikach

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 12.06.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.


Załączniki

Zmiany dokumentu