DPS Bobrek: wykonanie kompletnej dokumentacji dla zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I"

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty wykonanie kompletnej dokumentacji dla  zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja infrastruktury technicznej w obrębie placu wewnętrznego wraz z ułożeniem kostki brukowej - etap I". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 08.05.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu