Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Kętach - rozstrzygnięty.

Starosta Oświęcimski ogłasza nabór na wolne stanowisko Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

w Kętach, ul. 3 Maja 22, 32-650 Kęty.

Zmiany dokumentu