Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową

Agnieszka Czekaj 2017-03-02

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2015.

Informacja dotycząca działań podejmowanych wobec organów Powiatu Oświęcimskiego przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową w roku 2016.