Uchwały RIO dot. zaopiniowania prawidłowości planowanej kwoty długu Powiatu Oświęcimskiego oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu - na podstawie Uchwały Budżetowej i WPF

W załączeniu umieszczono Uchwały Składu Orzekającego Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Krakowie w sprawie zaopiniowania:

-  prawidłowości planowanej kowty długu Powiatu Oświęcimskiego,

- możliwości sfinansowania deficytu budżetu

po zapoznaniu się z podjętymi przez Radę Powiatu w Oświęcimiu w dniu 20 grudnia 2016 r. Uchwałą Budżetową Powiatu Oświęcimksiego na rok 2017 oraz Uchwałą w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe