DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, żew dniu 10.01.2017 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączniku.

 

W związku ze złożonym zapytaniem dot. niniejszego zapytania ofertowego, Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku udziela w załączeniu odpowiedzi.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości dla DPS w Bobrku w roku 2017.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu