Uchwała Nr XXVI/260/2016 w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXVI/260/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Pracy Rady Powiatu w Oświęcimiu na rok 2017.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe