DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r. - II postępowanie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r. - II postępowanie". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, żew dniu 19.12.2016 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej ofert. Protokół z postępowania w załączniku.

Załączniki

Zmiany dokumentu