Uchwała Nr XXV/243/2016 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/19 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XXV/243/2016 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego na oddanie w użytkowanie Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu działki nr 2007/19 (obręb Oświęcim miasto Oświęcim) na czas nieoznaczony.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe