DPS Bobrek: Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r.

Bobrek, dnia 12.12.2016 r.

Unieważnienie postępowania

Postępowanie zostało unieważnione - zawiadomienie o unieważnieniu w załączniku.

 

W dniu 30.11.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r." i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postepowania w załączeniu.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Ochrona mienia Domu Pomocy Społecznej w Bobrku w 2017 r.". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu