Projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Oświęcimksiego

W załączeniu umieszczono projekt Uchwały w sprawie WPF

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe