DPS Bobrek: Roboty malarskie w pomieszczeniach DPS w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach w DPS w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 23.11.2016 r. zostały wybrane nakorzystniejsze oferty na realizację zadania "Roboty malarskie w pomieszczeniach w DPS w Bobrku" na zadanie 1 i 2. Protokoły z postępowania w załącznikach.

Zmiany dokumentu