DPS Bobrek: Dostawa urządzeń kuchennych dla DPS w Bobrku

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania "Dostawa urządzeń kuchennych dla DPS w Bobrku". Zapytanie ofertowe w załącznikach.

 

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że w dniu 24.11.2016 r. zostały wybrane nakorzystniejsze oferty na realizację zadania "Dostawa urządzeń kuchennych dla DPS w Bobrku" na części 1-3. Protokoły z postępowania w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu