SZP.272.31.2016 - Dostawa urządzeń technologicznych i wyposażenia pomieszczeń w ramach zadania inwestycyjnego pn."Budowa Centrum Edukacyjno - Sportowego przy Powiatowym Zespole Nr 2 Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego i Technicznych w Oświęcimiu - etap III

Anna Cholewa 2016-12-02 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

UWAGA!!!

Zamówienie podzielone jest na 2 części. 

UWAGA!!!

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

Oferty muszą być złożone w siedzibie zamawiającego w Oświęcimiu przy ul. St. Wyspiańskiego 10, Dziennik Podawczy - pok. 12 (patrer), w terminie do dnia 24 listopada 2016 r., do godziny 11:00.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie zamawiającego przy ul. St. Wyspiańskiego 10 w Oświęcimu, w pok.  nr 120 - I piętro, w dniu 24 listopada 2016 r., o godzinie 11:30.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe