SZP.272.30.2016 Dostawa tablic rejestracyjnych

Ewa Adamowicz 2016-12-15 drukuj

Postepowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego

 

Uwaga !

modyfikacja formularza ofertowego - zał. nr 1 do  SIWZ  w dniu  18 listopada 2016 r.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe