Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

OGŁOSZENIE


„Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż w terminie od 8.11.2016r do 28.11.2016r zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do sprzedaży i dzierżawy".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe