Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy

Beata Wziątek 2017-01-12 drukuj

OGŁOSZENIE


„Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu informuje, iż w terminie od 5.10.2016r do 25.10.2016r zostanie wywieszony na tablicy ogłoszeń tut. urzędu wykaz nieruchomości będących własnością Skarbu Państwa przeznaczonych do dzierżawy".

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe