DPS Bobrek: Ogłoszenie o używanych składnikach majątku ruchomego

Unieważnienie postępowania

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku informuje, że postępowanie o sprzedaż używanych składników majątku ruchomego zostało unieważnione z powodu niezłożenia oferty przez żadnego z uczestników. 

Ogłoszenie

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na nabycie używanych składników majątku ruchomego, określonych w załączonym ogłoszeniu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe