Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30.06.2016 r. znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.49 w sprawie przedsięwzięcia "Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej"

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Katowicach działając zgodnie z przepisami szczególnymi podaje za pośrednictwem innych organów do publicznej wiadomości informację, iż w dniu 30 czerwca 2016 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia pn.:"Budowa drogi ekspresowej S1 od węzła "Kosztowy II" w Mysłowicach do węzła "Suchy Potok" w Bielsku - Białej" wg wariantu E, znak: WOOŚ.4200.1.2015.AM.48, na wniosek złożony przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Katowicach, ul. Myśliwka 5.

Treść obwieszczenia w załaczeniu.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe