DPS Bobrek: Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku (zapytanie ofertowe)

W dniu 24.05.2016 r. rozstrzygnięto postępowanie na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku" i dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty. Protokół z postępowania w załączeniu.

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania inwestycyjnego "Wykonanie przyłącza wodociągowego w DPS w Bobrku". Zapytanie ofertowe wraz z dokumentacją techniczną w załącznikach.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe