Łukasz Skwarczyński

W dniu 12.04.2016 r. Inwestor: Łukasz Skwarczyński złozył do tutejszego organu administaracji architektoniczno - budowlanej I instancji zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.16.2016.

Dotyczące rozbudowy sieci i budowy przyłacza kanalizacji sanitarnej    zlokalizowanej  w Zatorze przy ul. Wojska Polskiego i Kolejowej na działkach o nr ew. 175/2,176/1,171,170,165,158.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe