Tauron Dystrybucja S.A.

W dniu 22.02.2016 r, Inwestor: Tauron Dystrybucja S.A. Oddział w Bielsku - Białej, ul. Batorego 17A, 43-300 Bielsko - Biała, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno - budowlanej I instancji, zgłoszenie o symbolu WAB.6743.1.2.2016.K  , dotyczące budowy sieci elektroenergetycznej obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 KV służace do zasilania budynku wypoczynkowego w Bielanach na działce 1526/1.

W dniu 24.03.2016 r. upłynął teremin, o którym mowa w art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm. ). Tutejszy organ administracji architektoniczno - budowlanej I instanacji nie wniósł sprzeciwu do zgłoszenia z dnia 22.02.3026 r. o symbolu WAB.6743.1.2.2016.K dotyczący budowy sieci elektroenergetycznej obejmującej napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV służące do zasilania budynku wypoczynkowego w Bielanach na działce 1526/1.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe