Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2008-2015

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Oświęcimskiego na lata 2008-2015.

pełna treść w załączniku

Zmiany dokumentu