DPS Bobrek: Dostawa środków czystości i preparatów toaletowych dla Domu Pomocy Społecznej w Bobrku (zapytanie ofertowe)

Bobrek, dnia 27.01.2016 r.

Unieważnienie postępowania

Postępowanie zostało unieważnione - zawiadomienie o unieważnieniu w załączniku.


Bobrek, dnia 20.01.2016 r.

Sprostowanie omyłki

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku dokonuje sprostowania omyłki w załączniku nr 1 - Wykaz środków czystości i preparatów toaletowych - poz. 13 Krem do golenia - zamówienie dot. kremu o gramaturze 75 g lub odpowiednik w ml. Ilość sztuk pozostaje bez zmian. Termin składania ofert pozostaje bez zmian.

 

Bobrek, dnia 18.01.2016 r.

W związku ze złożonymi zapytaniami dot. niniejszego zapytania ofertowego Dyrektor Domu Pomocy Społecznej udziela w załączeniu wyjaśnień i odpowiedzi.

 

Bobrek, dnia 14.01.2016 r.

Znak sprawy:DPS.252.1.16.2016

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bobrku zwraca się z zapytaniem ofertowym i zaprasza do składania ofert na sukcesywną dostawę środków czystości dla DPS w Bobrku w roku 2016.

Szczegóły w załącznikach.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe