Uchwała Nr XIII/139/2015 w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XIII/139/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wytypowania przedstawiciela podmiotu tworzącego Zespół Opieki Zdrowotnej w Oświęcimiu do komisji konkursowej (w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Ordynatora Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii ZOZ w Oświęcimiu).

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe