Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu

Zarządzenie Nr 54/2015 Starosty Oświęcismkiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie przyznania nagrody finansowej dla Skarbnika Powiatu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe