Zarządzenie Nr 53/2015 Starosty Oświęcimksiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie określenia zasad krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego w 2016 r.

Zarządzenie Nr 53/2015 Staratosty Oświęcimskiego z dnia 22 grudnia 2015 r., w sprawie określenia zasad krajowego systemu ratowniczo- gaśniczego w 2016 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe