Uchwała Nr XII/132/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XII/132/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Małopolskiego na dofinansowanie zadań związanych z organizacją i dotowaniem regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe