Uchwała Nr XII/128/2015 w sprawie likwidacji wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr XII/128/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie likwidacji wyodrębnionego rachunku dochodów własnych w Powiatowym Zespole Nr 4 Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Oświęcimiu.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe