Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu

Zarządzenie Nr 50/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 21 października 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe