Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 października 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015r. dotyczącego powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds.odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intesnywnych opadów deszczu w miesiącach lipiec i sierpień 2014 r.

Zarządzenie Nr 45/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 6 października 2015 r., w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 12/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 25 lutego 2015r. dotyczącego powołania Zespołu Opiniowania Dokumentacji ds.odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych i budowli, które uległy zniszczeniu lub uszkodzeniu w wyniku intesnywnych opadów deszczu w miesiącach lipiec i sierpień 2014 r.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe