Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 września 2015 r., w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu

Zarządzenie Nr 44/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 28 września 2015 r., w sprawie odwołania członków Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Oświęcimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe