Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Oświecimskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu

Zarządzenie Nr 40/2015 Starosty Oświęcimskiego z dnia 14 sierpnia 2015 r., w sprawie skrócenia czasu pracy pracownikom Starostwa Powiatowego w Oświecimiu.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe