Uchwała Nr IX/84/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach”.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IX/84/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Kęty na realizację zadania inwestycyjnegopn. „Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nr 510005K ul. Czajki w Kętach”.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe