Uchwała Nr IX/83/2015 w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresie dróg powiatowych pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Szkolna oraz ul. Gorzowska w km od 1+736 do km 1+921 w Gorzowie”.

W załączeniu znajdą Państwo uchwałę Nr IX/83/2015 Rady Powiatu w Oświęcimiu z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie powierzenia Gminie Chełmek wykonania zadania własnego Powiatu Oświęcimskiego w zakresiedróg powiatowych pn. „Remont i przebudowa drogi powiatowej nr 1900K ul. Szkolna oraz ul. Gorzowskaw km od 1+736 do km 1+921 w Gorzowie”.

Oryginały uchwał Rady Powiatu znajdują się w Biurze Rady w Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu przy ul. Wyspiańskiego 10, pok. 112, tel. (33) 844-96-45.

Załączniki

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe