SZP.272.23.2015 "Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych"

Łukasz Galski 2015-08-19 drukuj

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Dostawa dokumentów i oznaczeń komunikacyjnych”, przeprowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) Pzp.                           
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (w załączeniu).

 


Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe