SZP.272.24.2015 - Roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku Starostwa” (z dnia 05.08.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-09-04 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego.

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe