SZP.272.25.2015 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu" oraz "Budowa archiwum zakładowego" (z dnia 05.08.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-09-10

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego.