Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach

Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach

W dniu 28.07.2015r. Inwestor:Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kętach, złożył do tutejszego organu administracji architektoniczno – budowlanej I instancji, zgłoszenie
o symbolu WAB.6743.1.2.2015.K dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej, 
zlokalizowanej w Kętach, przy ul. Błonie, na działce/działkach o nr ew.8593/1, 8593/2, 8592Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe