SZP.272.21.2015 - Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn.: „Termomodernizacja budynku SOSW w Oświęcimiu” oraz „Likwidacja barier architektonicznych wokół budynku SOSW ul. Obozowa w Oświęcimiu” (z dnia 27.07.2015 r.)

Łukasz Galski 2015-08-20 drukuj

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetragu nieograniczonego

Zmiany dokumentu

Menu podmiotu

Menu przedmiotowe