Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

Monika Noworyta 2015-07-13

Oświęcim, 13 lipca 2015r.

 

Informacja o wynikach naboru na stanowisko

Referenta w Dziale Rehabilitacji Społecznej

w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oświęcimiu

 

 

Informuję,  iż w wyniku zakończenia procedury naboru, na w/w stanowisko został wybrany

Pan Michał Chrzan, zamieszkały w Oświęcimiu.

Uzasadniając, w wyniku przeprowadzonego dwuetapowego egzaminu oraz rozmowy kwalifikacyjnej, kandydat uzyskał łącznie największą liczbę punktów. Kandydat posiada odpowiednie kwalifikacje, doświadczenie oraz niezbędne przygotowanie merytoryczne do wykonywani zadań na stanowisku referenta.

Dyrektor

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

mgr Elżbietata Kos