SZP.272.19.2015 Roboty budowlane w ramach zadań inwestycyjnych pn. "Remont pomieszczeń PUP w Oświęcimiu" oraz "Budowa archiwum zakładowego"

Łukasz Galski 2015-08-03

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetyargu nieograniczonego