Biuro Rzeczy Znalezionych

Urzszula Łyżnicka 2018-11-07

Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu
32-602 Oświęcim, ul. St. Wyspiańskiego 10
tel. 33-844-96-63
Wydział Organizacyjno - Administracyjny
Osoba upoważniona do kontaktu: Sylwia Bernaś
-------------------------------------------------------------------------

Biuro Rzeczy Znalezionych w Oświęcimiu ogłasza wykaz rzeczy znalezionych i oddanych do tutejszego Biura:


1. Pewna Kwota Pieniędzy,
2. Klucze 3 szt z brelokiem znalezione w dniu 28.05.2010r.
3. Klucze do zamków w ilości 6 szt.
4. Rower marki KROSS
5. Rower marki Turing 2
6. Portfel koloru czarnego
7. Banknot o dużym nominale
8. Silnik do motoroweru
9. Telefon komórkowy
10. Rower Górski
11. Rower marki Puma
12. Rower marki Bingo

- Odbiór przedmiotu może nastąpić po określeniu wyglądu i podaniu cech świadczących, że przedmiot jest własnością osoby zgłaszającej się do tutejszego Biura.

- Do Biura Rzeczy Znalezionych można zgłaszać się od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu.

- W przypadku braku zgłoszenia się osób zainteresowanych w/w rzeczy zostaną przejęte na własność Skarbu Państwa i przekazane do Urzędu Skarbowego celem sprzedaży w drodze licytacji.